Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Artikelen bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen vergt de nodige kennis. Via deze pagina heeft u als MKB-ondernemer toegang tot onmisbare artikelen, checklists, stappenplannen, tips en trucs geschreven door intermediairs, accountantskantoren, redacteuren van De Zaak en andere specialisten die zich dagelijks bezig houden met bedrijfsoverdracht.
Let op: de handige informatie die u hier aantreft, wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe artikelen.

In 8 stappen naar een realistische vraagprijs en een verantwoorde bieding.
Als koper en verkoper onderhandelen over de prijs voor een onderneming, is het vanzelfsprekend aan hén om te bepalen waarop ze die prijs baseren. Het kan zijn dat vuistregels of vereenvoudigde waarderingsmethoden voor hen voldoen. Maar wie de onderliggende waarde wil begrijpen, vindt in de economische theorie een handreiking: de economische waarde van een onderneming als basis voor een realistische vraagprijs en een verantwoorde bieding.


Groeifinanciering door verkoop van deelbelang
Ondernemers ervaren nog steeds beperkte mogelijkheden van de banken om het bedrijfsleven van kredieten te voorzien. Een alternatieve vorm om te kunnen investeren is het verkopen van een deelbelang van de onderneming. Dit lijkt tegenstrijdig met het realiseren van groei, maar kan een prima oplossing zijn. Hoe werkt een dergelijke constructie?

Overname van een bedrijf in 10 stappen
De overname van een bedrijf is een complex proces. Hoewel iedere overname anders is en er altijd sprake is van maatwerk is het proces op hoofdlijnen in tien stappen te doorlopen. Frank van Ee van Alfa Fusies en Overnames B.V. beschrijft welke tien stappen dit zijn.

Een goede voorbereiding voor succesvolle verkoop
Een ondernemer neemt meestal maar een keer in zijn leven de beslissing om zijn bedrijf te verkopen. Ga daarbij niet over een nacht ijs! Een succesvolle verkoop staat of valt met een goede voorbereiding.

Langer vrijstelling overdrachtsbelasting nieuw zakelijk vastgoed
De termijn voor vrijstelling van overdrachtsbelasting voor nieuw zakelijk vastgoed is per 1 november 2012 uitgebreid naar 24 maanden. De bedoeling is om de vastgoedmarkt een steuntje in de rug te geven.

Waarde waarderen: MVO en waardebepaling, een handleiding voor bedrijfsovernameadviseurs
Wat voor invloed heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de waardebepaling van een bedrijf? En hoe kunt u die waarde berekenen? Veel bedrijfsovernamebemiddelaars weten nog niet goed op welke manier MVO precies een rol speelt bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. Gebruik de handleiding Waarde waarderen: MVO en waardebepaling voor de bedrijfsovernameadviseur.

Wat is de waarde van een onderneming?
Geen bedrijf is van onschatbare waarde. Als u een onderneming koopt of verkoopt, kunt u voor de noodzakelijke waardebepaling gebruikmaken van een aantal methoden. De zes meest gangbare worden hieronder nader toegelicht. Het resultaat ervan dient als een richtlijn en onderbouwing van vraag- en aanbodprijzen.


Vergrijzing biedt kansen voor starters in de vrijetijdsindustrie
Het ondernemerschap spreekt velen tot de verbeelding. Een eigen bedrijf opzetten, of het overnemen van een bestaand bedrijf, wordt wel als de ultieme jongens- of meisjesdroom beschouwd. Een branche waarin de komende jaren volop kansen liggen om deze droom te verwezenlijken, is de vrijetijdsbranche. En over een camping kopen heeft iedereen wel eens gedroomd nietwaar?

“Mijn zaak is mijn oude dagvoorziening”. Hoe bouw je als ondernemer pensioen op?
Het begrip ‘pensioen’ heeft iets ongrijpbaars. We weten allemaal natuurlijk dat we dit inkomen nodig hebben als we gestopt zijn met werken. Maar hoe hoog is dat inkomen als het zover is? De overgrote meerderheid van de Nederlanders kan die vraag niet beantwoorden.

Kopers over de streep trekken met immateriële zaken
In veel gevallen vindt een overnemende partij het wenselijk dat de kennis en ervaringen en de netwerken van de huidige directeur op een goede manier worden overgedragen. Maar hoe moet u zoiets aanpakken met immateriële (en daardoor vaak ongrijpbare) zaken?

Opvolging in het familiebedrijf
Familiebedrijven vormen de kurk waarop de Nederlandse economie drijft. Toch blijken veel ondernemers hun opvolging in het familiebedrijf niet goed geregeld te hebben. Een goede voorbereiding is dus noodzakelijk, ook op fiscaal en financieel gebied.

Advies inwinnen.. maar bij wie?
Elke fase van de verkoop van een bedrijf vraagt een ander soort advies en mogelijk een andere adviseur. Welke aanbieders zijn er?

‘Bidbook’: zo maakt u een informatiememorandum
Een informatiememorandum is een boekwerk waarin alle ins en outs van een bedrijf zodanig staan beschreven dat een potentiële koper een goed inzicht krijgt in het bedrijf. Zo’n informatiememorandum (ook wel ‘bidbook’ genoemd) stelt in koper in staat een eerste prijs of prijsrange te bepalen.

Goodwill: de onzichtbare meerwaarde van een onderneming
Bij een bedrijfsverkoop is in de uiteindelijke prijs ook de goodwill opgenomen. Dit is de meerwaarde van een onderneming, bovenop de waarde van de activa en passiva (het zichtbare eigen vermogen). Goodwill is niet zelden een complex vraagstuk, met soms verraderlijke (fiscale) haken en ogen.

7 tips bij de keuze van een extern adviseur
Een bedrijfsoverdracht is een ingrijpend proces. Het is niet eenvoudig om de financiële, fiscale, organisatorische en persoonlijke aspecten ervan zonder steun van buitenaf af te handelen. Via de Ondernemingsbeurs kunt u eenvoudig zoeken naar een extern adviseur. Maar hoe bepaalt u uiteindelijk met wie u in zee gaat? 7 tips voor bij de keuze van een adviseur.

De DGA en bedrijfsmatig onroerend goed
Het bedrijfspand is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsvermogen. Het pand kan op naam staan van de BV of op naam vande directeur-grootaandeelhouder. Bij het maken van de keuze voor de locatie van het bedrijfspand spelen fiscale motieven een grote rol.

Hoe zakelijk bent u privé?
Ondernemerschap zit je in de genen. Ondernemerschap is ook passie. Daarom steken ondernemers veel tijd, energie en geld in hun bedrijf. Vooral in de startfase, maar ook bij groeiscenario’s zal de ondernemer zichzelf geregeld moeten wegcijferen en is het moeilijk een balans te vinden tussen zakelijke activiteiten en het privéleven.

Liever slapeloze nachten vóór de overdracht dan erna...
Geen ondernemer ontkomt eraan: een bedrijf beginnen, uitbouwen en vervolgens overdragen of ermee stoppen. Zo simpel als het klinkt, zo weerbarstig is de praktijk.

Checklist: Verkoopklaar maken van een bedrijf
Bij een bedrijfsoverdracht is het de kunst om de potentie van het bedrijf zo goed mogelijk in beeld te brengen én te verankeren in de organisatie. Als u niet alleen klanten, gebouwen en machines verkoopt, maar óók een goed geoliede organisatie, kunt u uw bedrijf tegen de gunstigste prijs verkopen. Ondernemers die onderstaande checklist doorlopen, krijgen snel inzicht in de mate waarin hun bedrijf optimaal verkoopklaar is.

De kassa van de zaak, de portemonnee van de ondernemer?
In de praktijk zien we vaak dat directeuren-grootaandeelhouders een schuld aan of een vordering op hun vennootschap hebben. Naast de fiscale gevolgen is ook een naderende bedrijfsoverdracht aanleiding de vermenging van zakelijke en privé belangen kritisch te bezien.

Verkoop eigen bedrijf: het opvolgingsvraagstuk
Bij de verkoop van uw bedrijf is het opvolgingsvraagstuk niet te vermijden. Waar moet u op letten en wat zijn de succesfactoren bij de opvolging? Een opvolgingsplan helpt u de zaken op een rij te zetten.

Stakingswinst? Breng lijfrente onder in stamrecht-bv
Als u met uw bedrijf stopt houdt u - even uitgaande van het gunstige geval - stakingswinst over. Deze kunt u omzetten in een lijfrente. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Tips en trucs voor effectief onderhandelen
Het onderhandelen over een bedrijfsoverdracht is voor de meeste ondernemers eenmalig en spannend. Maar ook ongrijpbaar. Waar begint het onderhandelen en wanneer houdt het op? Wat is ‘goed’ onderhandelen. En hoe kunt u het verbeteren?

Fiscaal: profiteren van de doorschuifregeling
Ondernemers binnen de IB sfeer (eenmanszaak, VOF, maatschap, CV) die hun bedrijf overdragen, moeten met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als u gebruikmaakt van de doorschuifregeling, hoeft dit niet.

Fiscaal: Wat u moet weten bij de verkoop van de eenmanszaak of VOF
Bij de overdracht van een eenmanszaak, maatschap, Vennootschap onder Firma (VoF) of Commanditaire Vennootschap (CV) worden de activa en passiva van de onderneming verkocht. Dat vergt een goede voorbereiding en het voortdurende besef dat de fiscus op de loer ligt.

Achtergestelde lening is redding voor verkoper
Banken zijn vaak kritisch bij de financiering van bedrijfsovernames. Van de verkopende partij wordt verwacht dat deze de overname op zijn minst meefinanciert door middel van een risicovolle, achtergestelde lening. De rol van de verkoper verandert hierdoor in die van durfkapitalist.

Vendor due diligence vergroot onderscheidend vermogen
De kredietcrisis bemoeilijkt de overname van familiebedrijven. Anders dan gebruikelijk, is de financiering van een overname niet langer (alleen) een probleem aan koperszijde.

Een goed advies creëert meerwaarde voor bedrijf
Wout van der Goot heeft het al vaak genoeg meegemaakt: levensvatbare ondernemingen die door een slechte voorbereiding in de overdrachtsfase tóch ten onder gingen. “Dat heeft te maken met de terughoudendheid bij het inhuren van externe expertise”, zegt Van der Goot. “Maar ook met een zekere angst om je serieus met een overdracht bezig te houden.”
Meer dan bij een gewone bedrijfsoverdracht spelen bij de overdracht en opvolging van een familiebedrijf emoties een grote rol.
Vroeger had je als zoon van een ondernemer niks te kiezen. Je volgde je vader op in het familiebedrijf en dat was dat. Zo ging het, tot de vorige generatie, ook bij de Ondernemersfamilie Van der Horst.

Beperk de risico’s bij een bedrijfsovername
In de wandelgangen spreekt men vaak over een boekenonderzoek, maar in de praktijk is een due diligence veelomvattender. Niet alleen wordt in opdracht van de koper het financiële verleden van een potentiële overnamekandidaat uitgebreid doorgenomen, ook de fiscale, juridische en commerciële kanten worden bestudeerd. Doel: de risico’s bij een overname zoveel mogelijk beperken.

De financiering van de overdracht
Banken zijn terughoudend met het verstrekken van bedrijfskredieten als gevolg van de kredietcrisis. Als de waarde van uw bedrijf hoger is dan uw opvolger kan betalen, kan dit een knelpunt zijn. Een overgangsperiode of een speciale kredietvoorziening zijn manieren om dit probleem op te lossen.

Fiscaal: De verkoop van de BV
Bij de verkoop van een Besloten Vennootschap kunt u de onderneming overdragen door uw aandelen te verkopen. Maar u kunt ook kiezen voor een verkoop van de activa en passiva van de onderneming. Wat zijn de verschillen? En waar moet u beslist op letten bij de overdracht van uw BV?

Bedrijfsoverdracht eenvoudiger per 1 januari 2010
Op 1 januari 2010 treedt de herziene Successiewet in werking. Vooral in de sfeer van de bedrijfsoverdracht is weer een aantal fiscale drempels geslecht. De nieuwe wet bestaat uit twee delen. Allereerst gaat de belastingheffing op erven en schenken omlaag en de vrijstellingen omhoog. Daarnaast wordt bedrijfsoverdracht eenvoudiger en worden belastingconstructies ingeperkt.

Uitgestelde betaling bij overdracht; de earn out-regeling
Om tot financiële overeenstemming te komen over de verkoop van een onderneming, wordt vaak gekozen voor de earn out-regeling. Een earn-out is in feite een uitgestelde betaling bij de overdracht.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites