Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Waarde waarderen: MVO en waardebepaling, een handleiding voor bedrijfsovernameadviseurs

Wat voor invloed heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de waardebepaling van een bedrijf? En hoe kunt u die waarde berekenen? Veel bedrijfsovernamebemiddelaars weten nog niet goed op welke manier MVO precies een rol speelt bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. Gebruik de handleiding Waarde waarderen: MVO en waardebepaling voor de bedrijfsovernameadviseur.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen speelt nog maar mondjesmaat een rol bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. Dat is opmerkelijk, want in de markt blijkt dat bedrijven die actief zijn met MVO vaak een lager risicoprofiel en een betere omzetverwachting hebben.

Dat bedrijven met actief MVO-beleid economisch succesvoller zijn blijkt steeds meer een feit dan een gedachte. Daar waar de positieve (of negatieve) effecten al zijn meegenomen in de historische cijfers van het bedrijf, is het automatisch een factor die wordt meegewogen bij de waardebepaling.
Echter, de voordelen die een bedrijf met MVO kan hebben en de beperking in risico die dat op kan leveren, staan vaak nog niet automatisch op het vizier van de overnameadviseur. Aan de hand van een stappenplan is in kaart gebracht hoe mogelijke effecten van MVO meegenomen kunnen worden bij de waardebepaling:
1. MVO-trends, markt- en sectoranalyse
2. Bedrijfsspecifieke MVO-aspecten in kaart brengen;
3. SWOT analyse;
4. Confrontatiematrix;
5. Prognose- en waardebepaling;
6. MVO in de prijsonderhandelingen

De handleiding Waarde waarderen* stelt bedrijfsovernameadviseurs en waardebepalers in staat alle MVO-aspecten van een onderneming mee te nemen in het proces van waardebepaling. De handleiding geeft bovendien argumenten om MVO een rol te laten spelen bij de prijsonderhandelingen tijdens het overnameproces.

Download de complete handleiding met het stappenplan.

* Deze handleiding is ontwikkeld door de MVO Nederland en CREM, samen met de BOBB, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites