Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Fiscaal: Wat u moet weten bij de verkoop van de eenmanszaak of VOF

Bij de overdracht van een eenmanszaak, maatschap, Vennootschap onder Firma (VoF) of Commanditaire Vennootschap (CV) worden de activa en passiva van de onderneming verkocht. Dat vergt een goede voorbereiding en het voortdurende besef dat de fiscus op de loer ligt.

De stakingswinst bij de verkoop van een eenmanszaak of VoF
Fiscale waardering van de ondernemingsreserves
De stakingslijfrentevrijstelling
De fiscus ligt op de loer!

De stakingswinst bij de verkoop van een eenmanszaak of VoF
Bij de verkoop van uw IB onderneming zit de fiscus op het vinkentouw. De opbrengst van de verkoop valt onder de inkomstenbelasting. Deze zogenaamde stakingswinst is het verschil tussen de verkoopprijs van uw onderneming en de boekwaarde. Via de aangifte inkomstenbelasting rekent u uw stakingswinst af.

De fiscus kent een stakingswinstvrijstelling, die in de komende jaren steeds verder wordt afgebouwd.

Vermindering stakingsvrijstelling Jaarstakingsaftrek bij staking 55+stakingsaftrek bij staking jonger dan 55 j.
2001 20.420 9.076
2002 17.062 7.987
2003 13.704 6.897
2004 10.346 5.808
2005 6.988 4.719
2006 e.v. 3.630 3.630


Fiscale waardering van de ondernemingsreserves
Fiscale reserves die binnen de onderneming zijn opgebouwd, zult u moeten optellen bij uw transactiewinst. Op zich is dit niet zo vreemd, u heeft deze reserves al die jaren buiten de ondernemingswinst kunnen houden.

De stakingslijfrentevrijstelling
Het is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om de stakingswinst te verminderen met de lijfrente die u bedingt bij de koper van uw onderneming. Deze vrijstelling is bekend als de stamrechtvrijstelling.

Uw situatie in 2011Max.vrijstelling
U bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt, of: u bent 60 jaar of ouder, of: de onderneming wordt gestaakt door het overlijden van de ondernemer. 435.652
U bent tussen de 50 en 60 jaar oud, of: jonger dan 50 en een uitkering gaat meteen in. 217.833
Overige situaties 108.272

(red: hierboven zijn de actuele bedragen voor 2011 genoemd)

De fiscus ligt op de loer!
Een juiste koopprijs is van groter belang dan u zich misschien realiseert. Zo kunt u een forse aanvaring met de fiscus krijgen, als deze de koopprijs te laag vindt. De belastinginspecteur zal de waardering van de goodwill en de stille reserves (bedrijfspand, machinepark en dergelijke) kritisch bekijken. Over het verschil tussen de koopprijs en de volgens de fiscus werkelijke waarde van het bedrijf moet de koper schenkingsrecht afdragen en de verkoper inkomstenbelasting betalen. En zo verdwijnt dan de oorspronkelijke stakingswinst als sneeuw voor de zon.Met dank aan Martijn Croon, partner bij het advieskantoor Croon & Magendans.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites