Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

De financiering van de overdracht

Banken zijn terughoudend met het verstrekken van bedrijfskredieten als gevolg van de kredietcrisis. Als de waarde van uw bedrijf hoger is dan uw opvolger kan betalen, kan dit een knelpunt zijn. Een overgangsperiode of een speciale kredietvoorziening zijn manieren om dit probleem op te lossen.

Geleidelijke overgang in eigendom
U kunt afspreken dat uw opvolger begint met een aandeel in de zaak, dat hij geleidelijk uitbreidt. Het (groeiende) aandeel in de winst zet u apart voor financiering van de overname. Het traject eindigt als uw opvolger u uitkoopt. Voor deze constructie is een groot vertrouwen tussen beide partijen noodzakelijk. U moet vooraf akkoord zijn over de overnameprijs en de manier van betaling.

Earn-outregeling
Bij een earn-outregeling is een deel van de verkoopprijs gekoppeld aan de prestaties van de onderneming na overdracht. Voor de koper is het een garantie bij tegenvallende resultaten, voor de verkoper een manier om te profiteren van de te verwachten groei. Bij deze regeling is er meestal een overgangssituatie, waarin u als verkoper betrokken blijft bij de bedrijfsvoering. U heeft dan de plicht zo goed mogelijk te presteren in uw nieuwe rol.

Borgstellingskrediet mkb
Als de bedrijfsopvolger onvoldoende zekerheden kan bieden bij een kredietaanvraag, dan kan er aangeklopt worden bij de overheid via het Besluit Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB). De overheid stelt zich binnen deze regeling borg voor een deel van het kredietbedrag. De kredietwaardigheid van de ondernemer is verzekerd en het risico voor de bank verkleind. De bank toetst uw bedrijf op de volgende punten:

* Zijn er onvoldoende middelen voorhanden om zelf te financieren?
* Zijn de rentabiliteits- en continuÔteitsperspectieven bevredigend?
* Is er een tekort aan zekerheden?

Voor meer informatie over het BBMKB kunt u terecht op agentschap.nl

Regeling voor durfkapitaal
Vaak dringt de bank aan op medefinanciering door de ondernemer. Dat is voor sommige ondernemers reden om in te stemmen met een lagere verkoopprijs. U kunt ook akkoord gaan met een achtergestelde lening via de fiscale regeling 'Leningen aan startende ondernemers: durfkapitaal'. Deze regeling gaat uit van het kapitaal dat de starter meebrengt. Als u uw opvolger minimaal Ä 2.269 leent om de onderneming te starten, profiteert u van fiscale voordelen. Kijk voor meer informatie over durfkapitaal op belastingdienst.nl.

Verdelen van aandelenkapitaal
Blijft de onderneming binnen de familie, dan is het een optie de kinderen die niet opvolgen een aandeel in het aandelenkapitaal te geven. De Stichting Administratiekantoor (StAK) ondersteunt het opvolgingsproces, bijvoorbeeld bij een gefaseerde opvolging. De stichting betrekt de opvolger in een vroeg stadium bij het bestuur, zonder dat u het roer uit handen hoeft te geven. In deze splitsing van zeggenschap en eigendom kunt u alle kinderen een financieel belang in het bedrijf laten houden in opvolgingssituaties of bij overlijden. Daarnaast concentreert u de zeggenschap bij uw opvolger(s).

Verkoop en terughuren van vermogensbestanddelen
Bij deze constructie krijgt de koper de onderneming in eigendom maar worden de bedrijfsmiddelen, zoals grond of bedrijfspand, verkocht aan derden of gezinsleden. De opvolger huurt of pacht daarna pand of grond. Deze sale-and-lease-backconstructie voorkomt dat uw opvolger bij de overname met een zware financiŽle last wordt opgezadeld.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites