Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

7 tips bij de keuze van een extern adviseur

Een bedrijfsoverdracht is een ingrijpend proces. Het is niet eenvoudig om de financiële, fiscale, organisatorische en persoonlijke aspecten ervan zonder steun van buitenaf af te handelen. Via de Ondernemingsbeurs kunt u eenvoudig zoeken naar een extern adviseur. Maar hoe bepaalt u uiteindelijk met wie u in zee gaat? 7 tips voor bij de keuze van een adviseur.

 1. Formuleer uw motivatie

  • Waarom wilt u een adviseur inschakelen? Zet uw motivatie op papier en bediscussieer deze binnen uw bedrijf. Wellicht kunt u dit ook doen met iemand van buiten uw organisatie.

 2. Analyseer het probleem

  • Maak een actief geformuleerde probleemstelling (effectief is hierbij het gebruik van de Hoe?-vraag).

 3. Selecteer een adviseur

  • Informeer in eerste instantie bij collega’s uit uw branche. Hebben zij positieve ervaringen met een specifiek extern adviesbureau?

  • Vraag informatie op bij meer dan één adviesbureau.

  • Let erop dat het bureau kennis heeft van uw branche en vraag altijd om referenties.

 4. Maak kennis!

 5. Onderschat nooit het belang van een kennismakingsgesprek. Als het goed is, krijgt u direct of indirect antwoord op een paar essentiële vragen:
  • Klikt het met deze adviseur?

  • Hoe gaat hij te werk?

  • Wat is zijn werkervaring?

  • Wat is zijn visie op mijn probleemstelling?

  Let op: voer het kennismakingsgesprek niet alleen, maar neem bijvoorbeeld een collega mee aan wie u uw bevindingen kunt toetsen.

 6. Vraag een offerte aan

 7. Natuurlijk vraagt u bij verschillende adviseurs een offerte aan.
  • Verwoord in de aanvraag zo exact mogelijk uw verwachtingen.

  • Bepaal uw budget

  • Baken de tijd af die u voor het adviesproces wilt reserveren.

 8. Controleer de inhoud van de offerte

 9. Om te beginnen checkt u of uw probleemstelling duidelijk is omschreven. Controleer daarna of de offerte een duidelijk antwoord geeft op de volgende vragen:
  • Hoe zal de adviseur te werk gaan?

  • Wat kunt u inhoudelijk van hem verwachten?

  • Hoe is het einddoel geformuleerd en via welke eventuele tussenstappen denkt men dat te bereiken?

  • Kunt u daarbij rekenen op voortgangsbewaking?

  • Krijgt u daarvan een rapportage?

  • Wat moet u (uw bedrijf) zélf doen?

  • Hoeveel tijd zal het adviesproces beslaan?

  • Wat zijn de kosten? (Ook: wat is het tarief van de adviseur?)

  • Is er eventueel nazorg?

  • Wat zijn de algemene voorwaarden?

 10. Maak een keuze

 11. Kies een adviseur nadat u de volgende vragen positief hebt beantwoord.
  • Heb ik (ook op basis van de ervaringen van anderen) vertrouwen in deze adviseur?

  • Was ik onder de indruk van de (kwaliteit van de) offerte?

  • Is deze adviseur de beste keuze als ik een kosten/baten-analyse maak?

  • Geef de adviseur schriftelijk opdracht, nadat u uw keuze hebt gemaakt.

Lees ook het artikel Advies inwinnen.. maar bij wie?

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites