Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Artikelen bedrijf kopen

Een bedrijf kopen vergt de nodige kennis. Via deze pagina heeft u als startende ondernemer toegang tot onmisbare artikelen, checklists, stappenplannen, tips en trucs geschreven door intermediairs, accountantskantoren, redacteuren van De Zaak en andere specialisten die zich dagelijks bezig houden met bedrijfsovername.
Let op: de handige informatie die u hier aantreft, wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe artikelen.

In 8 stappen naar een realistische vraagprijs en een verantwoorde bieding.
Als koper en verkoper onderhandelen over de prijs voor een onderneming, is het vanzelfsprekend aan hén om te bepalen waarop ze die prijs baseren. Het kan zijn dat vuistregels of vereenvoudigde waarderingsmethoden voor hen voldoen. Maar wie de onderliggende waarde wil begrijpen, vindt in de economische theorie een handreiking: de economische waarde van een onderneming als basis voor een realistische vraagprijs en een verantwoorde bieding.


Groeifinanciering door verkoop van deelbelang
Ondernemers ervaren nog steeds beperkte mogelijkheden van de banken om het bedrijfsleven van kredieten te voorzien. Een alternatieve vorm om te kunnen investeren is het verkopen van een deelbelang van de onderneming. Dit lijkt tegenstrijdig met het realiseren van groei, maar kan een prima oplossing zijn. Hoe werkt een dergelijke constructie?

Overname van een bedrijf in 10 stappen
De overname van een bedrijf is een complex proces. Hoewel iedere overname anders is en er altijd sprake is van maatwerk is het proces op hoofdlijnen in tien stappen te doorlopen. Frank van Ee van Alfa Fusies en Overnames B.V. beschrijft welke tien stappen dit zijn.

Hoe vindt u het juiste bedrijf om te kopen?
U weet dat u een bedrijf wilt overnemen en heeft ook het soort onderneming en de branche in gedachten. Maar op de meeste bedrijven hangt geen ‘te koop-bord’. Hoe vindt u het juiste bedrijf om te kopen?

Vergrijzing biedt kansen voor starters in de vrijetijdsindustrie
Het ondernemerschap spreekt velen tot de verbeelding. Een eigen bedrijf opzetten, of het overnemen van een bestaand bedrijf, wordt wel als de ultieme jongens- of meisjesdroom beschouwd. Een branche waarin de komende jaren volop kansen liggen om deze droom te verwezenlijken, is de vrijetijdsbranche. En over een camping kopen heeft iedereen wel eens gedroomd nietwaar?

Waarde waarderen: MVO en waardebepaling, een handleiding voor bedrijfsovernameadviseurs
Wat voor invloed heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de waardebepaling van een bedrijf? En hoe kunt u die waarde berekenen? Veel bedrijfsovernamebemiddelaars weten nog niet goed op welke manier MVO precies een rol speelt bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. Gebruik de handleiding Waarde waarderen: MVO en waardebepaling voor de bedrijfsovernameadviseur.

Wat is de waarde van een onderneming?
Geen bedrijf is van onschatbare waarde. Als u een onderneming koopt of verkoopt, kunt u voor de noodzakelijke waardebepaling gebruikmaken van een aantal methoden. De zes meest gangbare worden hieronder nader toegelicht. Het resultaat ervan dient als een richtlijn en onderbouwing van vraag- en aanbodprijzen.

De do’s en don’ts bij een financieringsvoorbehoud
Bij aankoop van een onderneming is in veel gevallen een (bancaire) financiering nodig. Het is voor de koper van belang om een financieringsvoorbehoud te maken in de intentieovereenkomst en in de koopovereenkomst.

Je koopt jaren voorsprong
Een bestaand bedrijf overnemen is vaak een succes.
Startende ondernemers beginnen vaak van nul af aan om hun droom te verwezenlijken. Toch blijkt de strategie om als nieuwkomer een bedrijf óver te nemen succesvoller.

Video: Bedrijfsoverdracht - Leidraad voor de koper
Elk jaar vinden er in Nederland ongeveer 10.000 bedrijfsovernames plaats. Naar verwachting zal dat aantal – door de vergrijzing - in de komende jaren verdubbelen. Ook plannen in die richting? Deze video laat zien waar u rekening mee moet houden.

De financiering van de overdracht
Banken zijn terughoudend met het verstrekken van bedrijfskredieten als gevolg van de kredietcrisis. Als de waarde van uw bedrijf hoger is dan uw opvolger kan betalen, kan dit een knelpunt zijn.

5 tips voor uw bedrijfsfinanciering
De financiële crisis heeft de nodige gevolgen voor de kredietverlening aan bedrijven. Wat kunt u het beste doen, als u nu van plan bent om (her)financiering aan te vragen?

Beperk de risico’s bij een bedrijfsovername
In de wandelgangen spreekt men vaak over een boekenonderzoek, maar in de praktijk is een due diligence veelomvattender. Niet alleen wordt in opdracht van de koper het financiële verleden van een potentiële overnamekandidaat uitgebreid doorgenomen, ook de fiscale, juridische en commerciële kanten worden bestudeerd. En soms maken ook zaken als milieu en personeel onderdeel uit van de bedrijfsanalyse. Doel: de risico’s bij een overname zoveel mogelijk beperken.

Advies inwinnen.. maar bij wie?
Zonder adviseur(s) is het kopen van een bedrijf vaak een ondoenlijk proces. Het begint al bij de zoektocht naar een bedrijf dat te koop staat. Maar bij welke adviseur kun je terecht voor welk advies?

Hoe zakelijk bent u privé?
Ondernemerschap zit je in de genen. Ondernemerschap is ook passie. Daarom steken ondernemers veel tijd, energie en geld in hun bedrijf. Vooral in de startfase, maar ook bij groeiscenario’s zal de ondernemer zichzelf geregeld moeten wegcijferen en is het moeilijk een balans te vinden tussen zakelijke activiteiten en het privéleven.

De kassa van de zaak, de portemonnee van de ondernemer?
In de praktijk zien we vaak dat directeuren-grootaandeelhouders een schuld aan of een vordering op hun vennootschap hebben. Naast de fiscale gevolgen is ook een naderende bedrijfsoverdracht aanleiding de vermenging van zakelijke en privé belangen kritisch te bezien.

De financiering van de overdracht
Banken zijn terughoudend met het verstrekken van bedrijfskredieten als gevolg van de kredietcrisis. Als de waarde van uw bedrijf hoger is dan uw opvolger kan betalen, kan dit een knelpunt zijn. Een overgangsperiode of een speciale kredietvoorziening zijn manieren om dit probleem op te lossen.

7 tips bij de keuze van een extern adviseur
Een bedrijfsoverdracht is een ingrijpend proces. Het is niet eenvoudig om de financiële, fiscale, organisatorische en persoonlijke aspecten ervan zonder steun van buitenaf af te handelen. Via de Ondernemingsbeurs kunt u eenvoudig zoeken naar een extern adviseur. Maar hoe bepaalt u uiteindelijk met wie u in zee gaat? 7 tips voor bij de keuze van een adviseur.

Steuntje in de rug voor starter
Een bedrijf opstarten is niet zo moeilijk. U gaat naar de Kamer van Koophandel en vraagt een KvK-nummer op. De moeilijkheid zit hem in wat er daarna op u af komt. In Utrecht en in Gelderland hebben ze daar iets op gevonden.

TIP: Ontdek uw sterke en zwakke kanten
Wie een bedrijf start, heeft veel informatie nodig. Ook over zichzelf. Zicht hebben op de eigen sterke en zwakke kanten vergroot immers de kans op een succesvol bedrijf. Via een speciale online test krijgt u een goed beeld van waar u goed in bent en wat uw verbeterpunten zijn.

Uitgestelde betaling bij overdracht; de earn out-regeling
Om tot financiële overeenstemming te komen over de verkoop van een onderneming, wordt vaak gekozen voor de earn out-regeling. Een earn-out is in feite een uitgestelde betaling bij de overdracht.

Beknopt stappenplan bij een bedrijfsovername
U overweegt de overname van een bedrijf, maar u heeft nog geen helder zicht op wat een overnameproces allemaal met zich meebrengt? Dit eerste, beknopte stappenplan helpt u op weg. Wat moet u doen, waar moet u op letten, en wat zijn in eerste instantie de valkuilen?

Bedrijfsoverdracht eenvoudiger per 1 januari 2010
Op 1 januari 2010 treedt de herziene Successiewet in werking. Vooral in de sfeer van de bedrijfsoverdracht is weer een aantal fiscale drempels geslecht. De nieuwe wet bestaat uit twee delen. Allereerst gaat de belastingheffing op erven en schenken omlaag en de vrijstellingen omhoog. Daarnaast wordt bedrijfsoverdracht eenvoudiger en worden belastingconstructies ingeperkt.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites