Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Antwoord op de stelling:

Een Letter of Intent is per definitie geen definitieve overeenkomst

Het correcte antwoord is: ONJUIST

72% stemde voor het antwoord: juist
28% stemde voor het antwoord: onjuist

Een Letter of Intent (LOI of intentieovereenkomst) kan evengoed definitieve afspraken bevatten op bepaalde punten. Het kan zelfs zo zijn dat het in feite een definitieve koopovereenkomst is. Of bepaalde afspraken of zelfs de gehele LOI definitief zijn, hangt onder meer af van de inhoud van die afspraken, van de wijze waarop die afspraken zijn verwoord en van de verklaringen en gedragingen van koper en verkoper. De aanduiding “Letter of Intent” of “Intentieovereenkomst” doet daar niets aan af. Het devies is dan ook om uiterst zorgvuldig te opereren bij het onderhandelen over, opstellen van en aangaan van een LOI.Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met mr. Roland (R.E.) Elzinga van Poelmann van den Broek advocaten op telefoonnummer 024-3810858 of via r.elzinga@poelmannvandenbroek.nl.

De nieuwe stelling staat inmiddels live op de rechterkant van deze site! Stem dus weer mee!
Eerdere stellingen vindt u hier.


Deze stelling en de toelichting daarop zijn in algemene bewoordingen gesteld en kan niet worden aangemerkt als beroepsmatig advies in een concrete situatie. Poelmann van den Broek garandeert niet dat de verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en accepteert Poelmann van den Broek geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van deze informatie. De inhoud van de website(s) waarop deze informatie wordt getoond is niet gecontroleerd door Poelmann van den Broek, noch heeft Poelmann van den Broek daar controle over. Poelmann van den Broek accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website(s) en de aan deze website(s) gelinkte website(s).

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites