Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Management Buy In (MBI)

Een Management Buy In (MBI) kan worden gedefinieerd als verwerving van (een deel van) een bedrijf door managers van buiten de onderneming. De nieuwe eigenaren nemen vervolgens zelf de leiding over de onderneming. Bij een MBI worden de nieuwe eigenaren meestal ondersteund door externe financiers.

De overwegingen voor een Management Buy In
Financiering van een Management Buy In


De overwegingen voor een Management Buy In
Een MBI komt niet altijd voort uit de persoonlijke motieven van de MBI kandidaat. Ook vanuit de onderneming kunnen initiatieven onstaan die een MBI wenselijk maken.

De drijfveer om als buitenstaander een bedrijf over te nemen kan berusten op :
* Zelfstandig een commerciŽle mogelijkheid willen ontwikkelen
* Ondernemer willen zijn
* Het behalen van vermogenswinst
* Onvrede met huidige werksituatie
* FinanciŽle motieven

Gezien vanuit de onderneming wordt de MBI vaak gezien als een mogelijke oplossing voor problemen die samenhangen met :

* Gebrek aan een goede opvolger
* Noodzaak tot drastisch ingrijpen via een "turn-around"
* Sterke groei die het zittend management te boven gaat

Bij MBI komt nog wel eens voor dat er een earn-out wordt bedongen: een geleidelijke aandelenverwerving en betaling van de overnamesom. De betaling van een deel van de koopprijs wordt uitgesteld. De hoogte van de uiteindelijke overnamesom wordt afhankelijk gemaakt van het behalen van specifieke toekomstige (omzet)prestaties. Dit is niet zonder gevaar voor de verkoper die een deel van de overnamesom afhankelijk maakt van de prestaties van het bedrijf waarop hij een beperkte invloed heeft.

Van groot belang is de positie van de tweede managementslaag bij een MBI. Zij spelen een cruciale rol bij de continuÔteit van de onderneming. De buy-in ondernemer is veelal een manager met algemene ervaring en capaciteit zonder veel specialistische product- en branchekennis. Dat element alsook de specifieke bedrijfskennis is wel bij het tweede echelon aanwezig.

Financiering van een Management Buy In
Financiering van een MBI is vrijwel altijd een zware financiering. De solvabiliteit is veelal zwak, terwijl er steevast ook een tekort aan zekerheden is. Door de werking van de Wet Kapitaalbescherming. art.2; 207C BW dient er bovendien een scheiding te worden aangebracht tussen de overnamefinanciering en de financiering van het bedrijfskapitaal.

De zwakke solvabiliteit en het gebrek aan zekerheden dienen te worden gecompenseerd door een goede cashflow: de overname moet worden gefinancierd uit de toekomstige omzet. Daarom zijn de niet-financiŽle factoren veelal bepalend voor het al dan niet slagen van de overname. Met name de marktomstandigheden, branche en concurrentiepositie zijn belangrijk. Een even cruciaal element is de kwaliteit van het management na de overname.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites